Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više.


kada-bih-se-ponovo-rodila-priala-bih-mnogo-manje-a-sluala-mnogo-vie
erma bombekkadabihseponovorodilapričalamnogomanjeslualaviekada bihbih sese ponovoponovo rodilapričala bihbih mnogomnogo manjeslušala mnogomnogo višekada bih sebih se ponovose ponovo rodilapričala bih mnogobih mnogo manjemanje a slušalaa slušala mnogoslušala mnogo višekada bih se ponovobih se ponovo rodilapričala bih mnogo manjemnogo manje a slušalamanje a slušala mnogoa slušala mnogo višekada bih se ponovo rodilabih mnogo manje a slušalamnogo manje a slušala mnogomanje a slušala mnogo više

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas.Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu.Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom.