Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više.


kada-bih-se-ponovo-rodila-priala-bih-mnogo-manje-a-sluala-mnogo-vie
erma bombekkadabihseponovorodilapričalamnogomanjeslualaviekada bihbih sese ponovoponovo rodilapričala bihbih mnogomnogo manjeslušala mnogomnogo višekada bih sebih se ponovose ponovo rodilapričala bih mnogobih mnogo manjemanje a slušalaa slušala mnogoslušala mnogo višekada bih se ponovobih se ponovo rodilapričala bih mnogo manjemnogo manje a slušalamanje a slušala mnogoa slušala mnogo višekada bih se ponovo rodilabih mnogo manje a slušalamnogo manje a slušala mnogomanje a slušala mnogo više

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas. -Merlin Monro
uspeh-uini-da-vas-mnogo-ljudi-zamrzi-volela-bih-da-nije-tako-volela-bih-da-mogue-uivati-u-uspehu-bez-postojanja-zavisti-u-oima-ljudi-oko-vas
Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu. -Paulo Koeljo
kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu
Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom. -Galileo Galilej
kada-bih-mogao-opet-poeti-svoje-studije-sledio-bih-savet-platona-i-poeo-matematikom