Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima.


kada-bismo-samo-mogli-naslikati-rukama-ono-to-vidimo-naim-oima
onore de balzakkadabismosamomoglinaslikatirukamaonotovidimonaimočimakada bismobismo samosamo moglimogli naslikatinaslikati rukamarukama onoono štošto vidimovidimo našimnašim očimakada bismo samobismo samo moglisamo mogli naslikatimogli naslikati rukamanaslikati rukama onorukama ono štoono što vidimošto vidimo našimvidimo našim očimakada bismo samo moglibismo samo mogli naslikatisamo mogli naslikati rukamamogli naslikati rukama ononaslikati rukama ono štorukama ono što vidimoono što vidimo našimšto vidimo našim očimakada bismo samo mogli naslikatibismo samo mogli naslikati rukamasamo mogli naslikati rukama onomogli naslikati rukama ono štonaslikati rukama ono što vidimorukama ono što vidimo našimono što vidimo našim očima

Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili
U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Proučavamo ono što vidimo, a ne vidimo uvek ono što postoji. -Paulo Koeljo
prouavamo-ono-to-vidimo-a-ne-vidimo-uvek-ono-to-postoji
Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.
ljubav-i-mrnja-veo-su-pred-oima-prvi-dopu-da-vidimo-samo-dobro-a-drugi-samo-zlo
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke