Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe.


kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe
tomas edisonkadabismoučinilisvestvarikojesmostanjuučinitizadivilisamisebekada bismobismo učiniliučinili svesve stvaristvari kojekoje smosmo uu stanjustanju učinitiučiniti –– zadivilizadivili bismobismo samisami sebekada bismo učinilibismo učinili sveučinili sve stvarisve stvari kojestvari koje smokoje smo usmo u stanjuu stanju učinitistanju učiniti –učiniti – zadivili– zadivili bismozadivili bismo samibismo sami sebekada bismo učinili svebismo učinili sve stvariučinili sve stvari kojesve stvari koje smostvari koje smo ukoje smo u stanjusmo u stanju učinitiu stanju učiniti –stanju učiniti – zadiviliučiniti – zadivili bismo– zadivili bismo samizadivili bismo sami sebekada bismo učinili sve stvaribismo učinili sve stvari kojeučinili sve stvari koje smosve stvari koje smo ustvari koje smo u stanjukoje smo u stanju učinitismo u stanju učiniti –u stanju učiniti – zadivilistanju učiniti – zadivili bismoučiniti – zadivili bismo sami– zadivili bismo sami sebe

Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Postoje mnoge stvari koje bismo odbacivali, kada se ne bismo bojali da bi ih drugi mogli pokupiti. -Oskar Vajld
postoje-mnoge-stvari-koje-bismo-odbacivali-kada-se-ne-bismo-bojali-da-bi-ih-drugi-mogli-pokupiti
U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Kada bi sve postojeće stvari postale dim, tada bismo ih nosnicama raspoznavali. -Heraklit
kada-bi-sve-postojee-stvari-postale-dim-tada-bismo-ih-nosnicama-raspoznavali
Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem pre nego druge zločine. -Onore De Balzak
kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-pre-nego-druge-zloine
Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem prije nego druge zločine. -Onore de Balzak
kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-prije-nego-druge-zloine