Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem pre nego druge zločine.


kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-pre-nego-druge-zloine
onore de balzakkadabismoznalistrahotutežinulažiprogoniliognjemprenegodrugezločinekada bismobismo znaliznali strahotustrahotu ii težinutežinu lažiprogonili bismobismo jeje ognjemognjem prepre negonego drugedruge zločinekada bismo znalibismo znali strahotuznali strahotu istrahotu i težinui težinu lažiprogonili bismo jebismo je ognjemje ognjem preognjem pre negopre nego drugenego druge zločinekada bismo znali strahotubismo znali strahotu iznali strahotu i težinustrahotu i težinu lažiprogonili bismo je ognjembismo je ognjem preje ognjem pre negoognjem pre nego drugepre nego druge zločinekada bismo znali strahotu ibismo znali strahotu i težinuznali strahotu i težinu lažiprogonili bismo je ognjem prebismo je ognjem pre negoje ognjem pre nego drugeognjem pre nego druge zločine

Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem prije nego druge zločine. -Onore de Balzak
kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-prije-nego-druge-zloine
Kada bismo znali dokle ćemo živeti, drukčije bismo i živeli i radili. Niko ne želi da bude naivan i glup i da mu se svi smeju kad umre. -Duško Radović
kada-bismo-znali-dokle-emo-iveti-drukije-bismo-i-iveli-i-radili-niko-ne-eli-da-bude-naivan-i-glup-i-da-mu-se-svi-smeju-kad-umre
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe
Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili
Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge. -Frenk Zapa
ima-vie-ljubavnih-pesama-od-bilo-ega-drugog-kada-bi-muzika-mogla-da-vas-natera-na-neto-svi-bismo-voleli-jedni-druge