Kada dolazi tuga – dolazi u mnoštvu.


kada-dolazi-tuga-dolazi-u-mnotvu
vilijam Šekspirkadadolazitugamnotvukada dolazidolazi tugatuga –– dolazidolazi uu mnoštvukada dolazi tugadolazi tuga –tuga – dolazi– dolazi udolazi u mnoštvukada dolazi tuga –dolazi tuga – dolazituga – dolazi u– dolazi u mnoštvukada dolazi tuga – dolazidolazi tuga – dolazi utuga – dolazi u mnoštvu

Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. -Patrijarh Pavle
kada-sujeta-prisutna-onda-dolazi-do-gordosti-svae-nije-nesrea-to-mi-imamo-suprotna-gledi-jer-se-stvar-mora-sagledati-vie-strana
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori