Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.


kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
leonardo da vinčikadadotaknetevodurecionotostedotaklizadnjeodonogaproloprvoćedoćitakosadanjostikada dotaknetedotaknete voduvodu uu reciono štošto steste dotaklidotakli jeje zadnjezadnje odod onogaonoga štošto jeje prošloprošlo ii prvoprvo odod onogaonoga štošto ćeće doćitako jesa sadašnjostikada dotaknete vodudotaknete vodu uvodu u reciono što stešto ste dotakliste dotakli jedotakli je zadnjeje zadnje odzadnje od onogaod onoga štoonoga što ješto je prošloje prošlo iprošlo i prvoi prvo odprvo od onogaod onoga štoonoga što ćešto će doćitako je ii sa sadašnjostikada dotaknete vodu udotaknete vodu u reciono što ste dotaklišto ste dotakli jeste dotakli je zadnjedotakli je zadnje odje zadnje od onogazadnje od onoga štood onoga što jeonoga što je prošlošto je prošlo ije prošlo i prvoprošlo i prvo odi prvo od onogaprvo od onoga štood onoga što ćeonoga što će doćitako je i saje i sa sadašnjostikada dotaknete vodu u reciono što ste dotakli ješto ste dotakli je zadnjeste dotakli je zadnje oddotakli je zadnje od onogaje zadnje od onoga štozadnje od onoga što jeod onoga što je prošloonoga što je prošlo išto je prošlo i prvoje prošlo i prvo odprošlo i prvo od onogai prvo od onoga štoprvo od onoga što ćeod onoga što će doćitako je i sa sadašnjosti

Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo. -Žorž Sand
sadanjost-uvek-kao-neki-kompromis-izmeu-onoga-to-se-elelo-i-onoga-to-se-postiglo
Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj. -Odri Hepbern
mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi. -Aleksandar Dima
ast-potovanje-onoga-to-dugujemo-drugima-a-naroito-onoga-to-dugujemo-sebi
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti