Kada dođu loša vremena, ostat ćeš sam.


kada-dou-loa-vremena-ostat-e-sam
ovidijekadadođuloavremenaostatćesamkada dođudođu lošaloša vremenaostat ćešćeš samkada dođu lošadođu loša vremenaostat ćeš samkada dođu loša vremena

Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam. -Ovidije
dok-bude-sretan-imat-e-puno-prijatelja-ako-nastanu-zla-vremena-ostat-e-sam
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga
Pa možda sam loša, ali sam savršeno dobra u tome. xDD
pa-moda-sam-loa-ali-sam-savreno-dobra-u-tome-xdd