Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-D


kada-ena-uzme-stvar-u-svoje-ruke-to-vie-nije-mala-stvar-d
kadaženauzmestvarsvojeruketovienijemalakada ženažena uzmeuzme stvarstvar uu svojesvoje rukeviše nijenije malamala stvarkada žena uzmežena uzme stvaruzme stvar ustvar u svojeu svoje rukeruke to viševiše nije malanije mala stvarkada žena uzme stvaržena uzme stvar uuzme stvar u svojestvar u svoje rukesvoje ruke to višeruke to više nijeviše nije mala stvarkada žena uzme stvar užena uzme stvar u svojeuzme stvar u svoje rukeu svoje ruke to višesvoje ruke to više nijeruke to više nije mala

Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu. -Kobi Brajant
skoncentriem-se-na-jednu-i-jedinu-stvar-a-stvar-da-osvojim-to-vie-prvenstava-to-mogu
Sisa je velika stvar koliko god da je mala xD
sisa-velika-stvar-koliko-god-da-mala-xd
Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. -Patrijarh Pavle
kada-sujeta-prisutna-onda-dolazi-do-gordosti-svae-nije-nesrea-to-mi-imamo-suprotna-gledi-jer-se-stvar-mora-sagledati-vie-strana
Lečenje je stvar vremena, a u nekim slučajevima stvar prilike. -Hipokrat
leenje-stvar-vremena-a-u-nekim-sluajevima-stvar-prilike
Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug. -Frida Kalo
biti-dijegova-ena-najudnija-stvar-na-svetuputam-ga-da-se-igra-braka-drugim-enama-dijego-nije-iji-mu-i-nikad-nee-bitiali-sjajan-drug