Kada glup čovek uradi nešto čega ga je sramota, uvek izjavljuje da mu je to bila dužnost.


kada-glup-ovek-uradi-neto-ega-ga-sramota-uvek-izjavljuje-da-mu-to-bila-nost
džordž bernard Šokadaglupčovekuradinetočegagasramotauvekizjavljujedamutobiladužnostkada glupglup čovekčovek uradiuradi neštonešto čegačega gaga jeje sramotauvek izjavljujeizjavljuje dada mumu jebila dužnostkada glup čovekglup čovek uradičovek uradi neštouradi nešto čeganešto čega gačega ga jega je sramotauvek izjavljuje daizjavljuje da muda mu jeje to bilakada glup čovek uradiglup čovek uradi neštočovek uradi nešto čegauradi nešto čega ganešto čega ga ječega ga je sramotauvek izjavljuje da muizjavljuje da mu jemu je to bilaje to bila dužnostkada glup čovek uradi neštoglup čovek uradi nešto čegačovek uradi nešto čega gauradi nešto čega ga jenešto čega ga je sramotauvek izjavljuje da mu jeda mu je to bilamu je to bila dužnost

Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.
nije-bila-zaljubljena-u-njega-ali-ju-privlailo-neto-neto-zbog-ega-noima-nije-mogla-spavati
Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge. -Frenk Zapa
ima-vie-ljubavnih-pesama-od-bilo-ega-drugog-kada-bi-muzika-mogla-da-vas-natera-na-neto-svi-bismo-voleli-jedni-druge
Brak je nešto zašto se čovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. -Sokrat
brak-neto-zato-se-ovek-uvek-kaje-bilo-da-ga-sklopi-ili-ne-sklopi