Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu.


kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu
paulo koeljokadagodbihodbiodaslijedimsvojusudbinuimaotežakperiodživotukada godgod bihbih odbioodbio dada slijedimslijedim svojusvoju sudbinusudbinu imaoimao bihbih težaktežak periodperiod uu životukada god bihgod bih odbiobih odbio daodbio da slijedimda slijedim svojuslijedim svoju sudbinusvoju sudbinu imaosudbinu imao bihimao bih težakbih težak periodtežak period uperiod u životukada god bih odbiogod bih odbio dabih odbio da slijedimodbio da slijedim svojuda slijedim svoju sudbinuslijedim svoju sudbinu imaosvoju sudbinu imao bihsudbinu imao bih težakimao bih težak periodbih težak period utežak period u životukada god bih odbio dagod bih odbio da slijedimbih odbio da slijedim svojuodbio da slijedim svoju sudbinuda slijedim svoju sudbinu imaoslijedim svoju sudbinu imao bihsvoju sudbinu imao bih težaksudbinu imao bih težak periodimao bih težak period ubih težak period u životu

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje.Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.