Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu.


kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu
paulo koeljokadagodbihodbiodaslijedimsvojusudbinuimaotežakperiodživotukada godgod bihbih odbioodbio dada slijedimslijedim svojusvoju sudbinusudbinu imaoimao bihbih težaktežak periodperiod uu životukada god bihgod bih odbiobih odbio daodbio da slijedimda slijedim svojuslijedim svoju sudbinusvoju sudbinu imaosudbinu imao bihimao bih težakbih težak periodtežak period uperiod u životukada god bih odbiogod bih odbio dabih odbio da slijedimodbio da slijedim svojuda slijedim svoju sudbinuslijedim svoju sudbinu imaosvoju sudbinu imao bihsudbinu imao bih težakimao bih težak periodbih težak period utežak period u životukada god bih odbio dagod bih odbio da slijedimbih odbio da slijedim svojuodbio da slijedim svoju sudbinuda slijedim svoju sudbinu imaoslijedim svoju sudbinu imao bihsvoju sudbinu imao bih težaksudbinu imao bih težak periodimao bih težak period ubih težak period u životu

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje. -Onore de Balzak
kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo