Kada iz vlastitog iskustva saznate šta znači užas, naoružani ste protiv svega u životu.


kada-iz-vlastitog-iskustva-saznate-znai-uas-naoruani-ste-protiv-svega-u-ivotu
agata kristikadaizvlastitogiskustvasaznatetaznačiužasnaoružanisteprotivsvegaživotukada iziz vlastitogvlastitog iskustvaiskustva saznatesaznate štašta značiznači užasnaoružani steste protivprotiv svegasvega uu životukada iz vlastitogiz vlastitog iskustvavlastitog iskustva saznateiskustva saznate štasaznate šta značišta znači užasnaoružani ste protivste protiv svegaprotiv svega usvega u životukada iz vlastitog iskustvaiz vlastitog iskustva saznatevlastitog iskustva saznate štaiskustva saznate šta značisaznate šta znači užasnaoružani ste protiv svegaste protiv svega uprotiv svega u životukada iz vlastitog iskustva saznateiz vlastitog iskustva saznate štavlastitog iskustva saznate šta značiiskustva saznate šta znači užasnaoružani ste protiv svega uste protiv svega u životu

Kada u životu pronađeš nešto bitno, to ne znači da se trebaš odreći svega ostalog. -Paulo Koeljo
kada-u-ivotu-pronae-neto-bitno-to-ne-znai-da-se-treba-odrei-svega-ostalog
Kada čovek prestane verovati u Boga, to ne znači da je prestao verovati u bilo šta. On onda veruje u svašta. -Umberto Eko
kada-ovek-prestane-verovati-u-boga-to-ne-znai-da-prestao-verovati-u-bilo-on-onda-veruje-u-sva
Oprostiti i zaboraviti znači stečena dragocena iskustva baciti kroz prozor. -Artur Šopenhauer
oprostiti-i-zaboraviti-znai-steena-dragocena-iskustva-baciti-kroz-prozor
Iako svo naše znanje počinje sa iskustvom, ne znači automatski da ono jedino nastaje iz iskustva. -Imanuel Kant
iako-svo-nae-znanje-poinje-iskustvom-ne-znai-automatski-da-ono-jedino-nastaje-iz-iskustva