Kada ljubav prema otadžbini zamre, tada i država mora umreti.


kada-ljubav-prema-otadbini-zamre-tada-i-drava-mora-umreti
mihajlo pupinkadaljubavpremaotadžbinizamretadadržavamoraumretikada ljubavljubav premaprema otadžbiniotadžbini zamretada ii državadržava moramora umretikada ljubav premaljubav prema otadžbiniprema otadžbini zamretada i državai država moradržava mora umretikada ljubav prema otadžbiniljubav prema otadžbini zamretada i država morai država mora umretikada ljubav prema otadžbini zamretada i država mora umreti

Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima. -Lao Ce
mala-drava-koja-nenametljivo-radi-ne-nastoji-da-iskoristi-veliku-za-svoje-sebine-ciljeve-tako-i-jedna-i-druga-drava-ostvaruju-ono-to-ele-velika-drava
Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi. -Erih From
ljubav-prema-bespomonom-ljubav-prema-siromanom-i-strancu-poetak-su-bratske-ljubavi
Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu. -Fridrih Niče
ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu
Materinska ljubav i ljubav prema majci su najlepše poruke božanstva ljudima na zemlji. -Mihajlo Pupin
materinska-ljubav-i-ljubav-prema-majci-su-najlepe-poruke-boanstva-ljudima-na-zemlji