Kada ljudi strahuju od vlasti, u pitanju je diktatura. Kada vlast strahuje od naroda, radi se o slobodi.


kada-ljudi-strahuju-od-vlasti-u-pitanju-diktatura-kada-vlast-strahuje-od-naroda-radi-se-o-slobodi
tomas džefersonkadaljudistrahujuodvlastipitanjudiktaturavlaststrahujenarodaradiseslobodikada ljudiljudi strahujustrahuju odod vlastiu pitanjupitanju jeje diktaturakada vlastvlast strahujestrahuje odod narodaradi sese oo slobodikada ljudi strahujuljudi strahuju odstrahuju od vlastiu pitanju jepitanju je diktaturakada vlast strahujevlast strahuje odstrahuje od narodaradi se ose o slobodikada ljudi strahuju odljudi strahuju od vlastiu pitanju je diktaturakada vlast strahuje odvlast strahuje od narodaradi se o slobodikada ljudi strahuju od vlastikada vlast strahuje od naroda

Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je da nikome ne verujete. -Agata Kristi
kada-su-u-pitanju-velike-sume-novca-preporuljivo-da-nikome-ne-verujete
Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je neverovati nikome. -Agata Kristi
kada-su-u-pitanju-velike-sume-novca-preporuljivo-neverovati-nikome
Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe. -Konfučije
kada-radi-za-druge-radi-tako-posveeno-kao-da-radi-za-sebe