Kada na određen način odajete utisak uspješnog čovjeka, to može razljutiti čak i magarca.


kada-na-odre-nain-odajete-utisak-uspjenog-ovjeka-to-moe-razljutiti-ak-i-magarca
alber kamikadanaodređennačinodajeteutisakuspjenogčovjekatomožerazljutitičakmagarcakada nana određenodređen načinnačin odajeteodajete utisakutisak uspješnoguspješnog čovjekamože razljutitirazljutiti čakčak ii magarcakada na određenna određen načinodređen način odajetenačin odajete utisakodajete utisak uspješnogutisak uspješnog čovjekamože razljutiti čakrazljutiti čak ičak i magarcakada na određen načinna određen način odajeteodređen način odajete utisaknačin odajete utisak uspješnogodajete utisak uspješnog čovjekamože razljutiti čak irazljutiti čak i magarcakada na određen način odajetena određen način odajete utisakodređen način odajete utisak uspješnognačin odajete utisak uspješnog čovjekamože razljutiti čak i magarca

Kada je on ovde, čak i nesigurnost je nesigurna. A nisam siguran čak ni u to. -Teri Pračet
kada-on-ovde-ak-i-nesigurnost-nesigurna-a-nisam-siguran-ak-u-to
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka
Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav. -Paulo Koeljo
vrijeme-ne-mijenja-ovjeka-niti-ga-mudrost-preobraava-jedino-to-moe-ovjeka-da-navede-da-promijeni-miljenje-jeste-ljubav
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori