Kada je neko daleko od tebe, najgore je što ne znaš da li mu nedostaješ ili te zaboravlja…


kada-neko-daleko-od-tebe-najgore-to-ne-zna-da-li-mu-nedostaje-ili-te-zaboravlja
kadanekodalekoodtebenajgoretoneznadalimunedostajeilitezaboravlja…kada jeje nekoneko dalekodaleko odod tebenajgore jeje štošto nene znašznaš dada lili mumu nedostaješnedostaješ iliili tete zaboravlja…kada je nekoje neko dalekoneko daleko oddaleko od tebenajgore je štoje što nešto ne znašne znaš daznaš da lida li muli mu nedostaješmu nedostaješ ilinedostaješ ili teili te zaboravlja…kada je neko dalekoje neko daleko odneko daleko od tebenajgore je što neje što ne znaššto ne znaš dane znaš da liznaš da li muda li mu nedostaješli mu nedostaješ ilimu nedostaješ ili tenedostaješ ili te zaboravlja…kada je neko daleko odje neko daleko od tebenajgore je što ne znašje što ne znaš dašto ne znaš da line znaš da li muznaš da li mu nedostaješda li mu nedostaješ ilili mu nedostaješ ili temu nedostaješ ili te zaboravlja…

Kada je neko daleko od tebe, najgore je Å¡to ne znaÅ¡ da li mu nedostajeÅ¡ ili te zaboravlja…
kada-neko-daleko-od-tebe-najgore-to-ne-zna-da-li-mu-nedostaje-ili-te-zaboravlja
A kod tebe me najviše nervira to što na tebe čovjek ne može ni da se naljuti pošteno. Znaš li? Znaš, a? O, znaš ti to. Vrlo dobro ti to znaš. -Đorđe Balašević
a-kod-tebe-me-najvie-nervira-to-to-na-tebe-ovjek-ne-moe-da-se-naljuti-poteno-zna-li-zna-a-o-zna-ti-to-vrlo-dobro-ti-to-zna
Kada ti se javim, znači nedostaješ mi. Kada ti se ne javim, znaci da čekam da ja počnem tebi nedostajati!
kada-ti-se-javim-znai-nedostaje-mi-kada-ti-se-ne-javim-znaci-da-ekam-da-ja-ponem-tebi-nedostajati
Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli