Kada neko pronađe svoj put, ne sme da se plaši. Mora biti dovoljno hrabar da pravi pogrešne korake.


kada-neko-pronae-svoj-put-ne-sme-da-se-plai-mora-biti-dovoljno-hrabar-da-pravi-pogrene-korake
paulo koeljokadanekopronađesvojputnesmedaseplaimorabitidovoljnohrabarpravipogrenekorakekada nekoneko pronađepronađe svojsvoj putne smesme dada sese plašimora bitibiti dovoljnodovoljno hrabarhrabar dada pravipravi pogrešnepogrešne korakekada neko pronađeneko pronađe svojpronađe svoj putne sme dasme da seda se plašimora biti dovoljnobiti dovoljno hrabardovoljno hrabar dahrabar da pravida pravi pogrešnepravi pogrešne korakekada neko pronađe svojneko pronađe svoj putne sme da sesme da se plašimora biti dovoljno hrabarbiti dovoljno hrabar dadovoljno hrabar da pravihrabar da pravi pogrešneda pravi pogrešne korakekada neko pronađe svoj putne sme da se plašimora biti dovoljno hrabar dabiti dovoljno hrabar da pravidovoljno hrabar da pravi pogrešnehrabar da pravi pogrešne korake

Kada čovek sebe učini crvom ne sme se žaliti kada neko stane na njega. -Imanuel Kant
kada-ovek-sebe-uini-crvom-ne-sme-se-aliti-kada-neko-stane-na-njega
Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti. -Onore de Balzak
ljubav-ima-svoj-instinkt-te-pronalazi-svoj-put-do-srca-kao-to-insekt-pronalazi-put-do-cvijeta-voljom-koju-ne-moe-zabraniti-ili-odvratiti
Onaj ko nije dovoljno hrabar da rizikuje neće postići ništa u životu. -Muhamed Ali
onaj-ko-nije-dovoljno-hrabar-da-rizikuje-nee-postii-u-ivotu
Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda. -C. S. Levis
mlad-ovek-koji-eli-ostati-pravi-ateist-ne-moe-biti-dovoljno-oprezan-pri-izboru-onoga-to-ita-zamke-se-nalaze-posvuda
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi