Kada je čovek sam, uvek je u lošem društvu.


kada-ovek-sam-uvek-u-loem-drutvu
franc kafkakadačoveksamuvekloemdrutvukada jeje čovekčovek samuvek jeu lošemlošem društvukada je čovekje čovek samuvek je uje u lošemu lošem društvukada je čovek samuvek je u lošemje u lošem društvuuvek je u lošem društvu

Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost