Kada čovek sebe učini crvom ne sme se žaliti kada neko stane na njega.


kada-ovek-sebe-uini-crvom-ne-sme-se-aliti-kada-neko-stane-na-njega
imanuel kantkadačoveksebeučinicrvomnesmesežalitikadanekostanenanjegakada čovekčovek sebesebe učiniučini crvomcrvom nene smesme sese žalitižaliti kadakada nekoneko stanestane nana njegakada čovek sebečovek sebe učinisebe učini crvomučini crvom necrvom ne smene sme sesme se žalitise žaliti kadažaliti kada nekokada neko staneneko stane nastane na njegakada čovek sebe učiničovek sebe učini crvomsebe učini crvom neučini crvom ne smecrvom ne sme sene sme se žalitisme se žaliti kadase žaliti kada nekožaliti kada neko stanekada neko stane naneko stane na njegakada čovek sebe učini crvomčovek sebe učini crvom nesebe učini crvom ne smeučini crvom ne sme secrvom ne sme se žalitine sme se žaliti kadasme se žaliti kada nekose žaliti kada neko stanežaliti kada neko stane nakada neko stane na njega

Kada neko pronađe svoj put, ne sme da se plaši. Mora biti dovoljno hrabar da pravi pogrešne korake. -Paulo Koeljo
kada-neko-pronae-svoj-put-ne-sme-da-se-plai-mora-biti-dovoljno-hrabar-da-pravi-pogrene-korake
Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek. -Kineske poslovice
ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek
Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo. -Buda
dve-su-stvari-uzrok-kajanja-jedna-kad-neko-uini-loe-delo-a-druga-kad-ne-uini-dobro-delo