Kada čovek već napuni četrdeset godina, svaka promena postaje odvratni simbol prolaska vremena.


kada-ovek-ve-napuni-etrdeset-godina-svaka-promena-postaje-odvratni-simbol-prolaska-vremena
horhe luis borheskadačovekvećnapuničetrdesetgodinasvakapromenapostajeodvratnisimbolprolaskavremenakada čovekčovek većveć napuninapuni četrdesetčetrdeset godinasvaka promenapromena postajepostaje odvratniodvratni simbolsimbol prolaskaprolaska vremenakada čovek većčovek već napuniveć napuni četrdesetnapuni četrdeset godinasvaka promena postajepromena postaje odvratnipostaje odvratni simbolodvratni simbol prolaskasimbol prolaska vremenakada čovek već napuničovek već napuni četrdesetveć napuni četrdeset godinasvaka promena postaje odvratnipromena postaje odvratni simbolpostaje odvratni simbol prolaskaodvratni simbol prolaska vremenakada čovek već napuni četrdesetčovek već napuni četrdeset godinasvaka promena postaje odvratni simbolpromena postaje odvratni simbol prolaskapostaje odvratni simbol prolaska vremena

Veterinar sam četrdeset godina, a još nisam video ovakvu stoku. -Branislav Crnčević
veterinar-sam-etrdeset-godina-a-jo-nisam-video-ovakvu-stoku
Molim sve devojčice od 15 do 17-18 godina da, ako su već u nekoj vezi sa dečkom približno njihovih godina, se ne prosipaju po Instagramu sa slikama skupih ve ...
molim-sve-devojice-od-15-do-1718-godina-da-ako-su-ve-u-nekoj-vezi-dekom-priblino-njihovih-godina-se-ne-prosipaju-po-instagramu-slikama-skupih-ve
Ja verujem da svaka priča pronađe onoga kome je namenjena; poput poruke upućene iz dalekih vremena. -Momo Kapor
ja-verujem-da-svaka-pria-pronae-onoga-kome-namenjena-poput-poruke-upuene-iz-dalekih-vremena