Kada pređe granicu bola duh ojača. Želje iz svakodnevnog života gube smisao i čovjek se pročišćava. Patnja dolazi od želje, a ne od bola.


kada-pree-granicu-bola-duh-ojaa-elje-iz-svakodnevnog-ivota-gube-smisao-i-ovjek-se-proiava-patnja-dolazi-od-elje-a-ne-od-bola
paulo koeljokadapređegranicuboladuhojačaŽeljeizsvakodnevnogživotagubesmisaočovjeksepročićavapatnjadolaziodželjenebolakada pređepređe granicugranicu bolabola duhduh ojačaŽelje iziz svakodnevnogsvakodnevnog životaživota gubegube smisaosmisao ii čovjekčovjek sese pročišćavapatnja dolazidolazi odod željene odod bolakada pređe granicupređe granicu bolagranicu bola duhbola duh ojačaŽelje iz svakodnevnogiz svakodnevnog životasvakodnevnog života gubeživota gube smisaogube smisao ismisao i čovjeki čovjek sečovjek se pročišćavapatnja dolazi oddolazi od željea ne odne od bolakada pređe granicu bolapređe granicu bola duhgranicu bola duh ojačaŽelje iz svakodnevnog životaiz svakodnevnog života gubesvakodnevnog života gube smisaoživota gube smisao igube smisao i čovjeksmisao i čovjek sei čovjek se pročišćavapatnja dolazi od željea ne od bolakada pređe granicu bola duhpređe granicu bola duh ojačaŽelje iz svakodnevnog života gubeiz svakodnevnog života gube smisaosvakodnevnog života gube smisao iživota gube smisao i čovjekgube smisao i čovjek sesmisao i čovjek se pročišćava

Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni. -Buda
kada-ga-pogodi-oseaj-bola-neuk-ovek-osea-dva-bola-telesni-i-mentalni-ali-mudrac-kada-ga-pogodi-oseaj-bola-osea-samo-jedan-bol-telesni-ali-ne-i
Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete. -Jovan Dučić
nema-velikog-knjievnog-djela-koje-nije-poniklo-iz-bola-nema-velikog-stvaranja-bez-velikog-bola-sve-se-rodilo-iz-bola-i-krvi-kao-i-dijete
Teži je jedan kilogram bola, nego stotinu kilograma radosti. -Narodne poslovice
tei-jedan-kilogram-bola-nego-stotinu-kilograma-radosti
Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao.
rei-su-biseri-ali-kad-ih-mnogo-gube-smisao