Kada prodaješ, sve je jeftino, kada kupuješ, sve je skupo.


kada-prodaje-sve-jeftino-kada-kupuje-sve-skupo
meša selimovićkadaprodajesvejeftinokadakupujeskupokada prodaješsve jeje jeftinokada kupuješsve jeje skuposve je jeftinosve je skupo

Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.ponekada mislim da je sve naramno ali kada se setim u labav sve zaboravamKada je bogatstvo izgubljeno ništa nije izgubljeno, kada je zdravlje izgubljeno skoro sve je izgubljeno.Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.