Kada se žena ponovo udaje, razlog je što je mrzela prvog muža. Kada se muškarac ponovo ženi, razlog je što je obožavao prvu ženu.


kada-se-ena-ponovo-udaje-razlog-to-mrzela-prvog-mua-kada-se-mukarac-ponovo-eni-razlog-to-oboavao-prvu-enu
oskar vajldkadaseženaponovoudajerazlogtomrzelaprvogmužamukaracženiobožavaoprvuženukada sese ženažena ponovoponovo udajerazlog jeje štošto jeje mrzelamrzela prvogprvog mužakada sese muškaracmuškarac ponovoponovo ženirazlog jeje štošto jeje obožavaoobožavao prvuprvu ženukada se ženase žena ponovožena ponovo udajerazlog je štoje što ješto je mrzelaje mrzela prvogmrzela prvog mužakada se muškaracse muškarac ponovomuškarac ponovo ženirazlog je štoje što ješto je obožavaoje obožavao prvuobožavao prvu ženukada se žena ponovose žena ponovo udajerazlog je što jeje što je mrzelašto je mrzela prvogje mrzela prvog mužakada se muškarac ponovose muškarac ponovo ženirazlog je što jeje što je obožavaošto je obožavao prvuje obožavao prvu ženukada se žena ponovo udajerazlog je što je mrzelaje što je mrzela prvogšto je mrzela prvog mužakada se muškarac ponovo ženirazlog je što je obožavaoje što je obožavao prvušto je obožavao prvu ženu

Sada je ponovo tražila razlog da živi – ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat. -Paulo Koeljo
sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
Sada je ponovo tražila razlog da živi - ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat. -Paulo Koeljo
sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
Već se to događalo, dogodiće se ponovo, u to sam siguran. Neko odlazi zato što će neko drugi doći, ponovo ću pronaći ljubav. -Paulo Koeljo
ve-se-to-dogaalo-dogodie-se-ponovo-u-to-sam-siguran-neko-odlazi-zato-to-e-neko-drugi-doi-ponovo-u-pronai-ljubav
Čitav svet je lud. Jedini razlog što nismo zatvoreni u ludnice je što nas ima previše. -Antonio de Melo
itav-svet-lud-jedini-razlog-to-nismo-zatvoreni-u-ludnice-to-nas-ima-previe
Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više. -Erma Bombek
kada-bih-se-ponovo-rodila-priala-bih-mnogo-manje-a-sluala-mnogo-vie