Kada se kaže da se s nečim slažemo u principu, to onda znači da nam ne pada na pamet da tu ideju sprovedemo u praksi.


kada-se-kae-da-se-s-neim-slaemo-u-principu-to-onda-znai-da-nam-ne-pada-na-pamet-da-ideju-sprovedemo-u-praksi
otto von bismarckkadasekažedanečimslažemoprinciputoondaznačinamnepadanapametidejusprovedemopraksikada sese kažekaže dada sese ss nečimnečim slažemoslažemo uu principuonda značiznači dada namnam nene padapada nana pametpamet dada tutu idejuideju sprovedemosprovedemo uu praksikada se kažese kaže dakaže da seda se sse s nečims nečim slažemonečim slažemo uslažemo u principuonda znači daznači da namda nam nenam ne padane pada napada na pametna pamet dapamet da tuda tu idejutu ideju sprovedemoideju sprovedemo usprovedemo u praksikada se kaže dase kaže da sekaže da se sda se s nečimse s nečim slažemos nečim slažemo unečim slažemo u principuonda znači da namznači da nam neda nam ne padanam ne pada nane pada na pametpada na pamet dana pamet da tupamet da tu idejuda tu ideju sprovedemotu ideju sprovedemo uideju sprovedemo u praksikada se kaže da sese kaže da se skaže da se s nečimda se s nečim slažemose s nečim slažemo us nečim slažemo u principuonda znači da nam neznači da nam ne padada nam ne pada nanam ne pada na pametne pada na pamet dapada na pamet da tuna pamet da tu idejupamet da tu ideju sprovedemoda tu ideju sprovedemo utu ideju sprovedemo u praksi

Ja pamet muškarca računam po onom što kaže, a pamet žene po onom što ne kaže. -Jovan Dučić
ja-pamet-mukarca-raunam-po-onom-to-kae-a-pamet-ene-po-onom-to-ne-kae
Status veze: Jeste da sam u kondiciji al’ mi ne pada na pamet da trcim za tobom.
status-veze-jeste-da-sam-u-kondiciji-al-mi-ne-pada-na-pamet-da-trcim-za-tobom
Kada čovek prestane verovati u Boga, to ne znači da je prestao verovati u bilo šta. On onda veruje u svašta. -Umberto Eko
kada-ovek-prestane-verovati-u-boga-to-ne-znai-da-prestao-verovati-u-bilo-on-onda-veruje-u-sva
Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju bogom. -Karl Gustav Jung
ne-mogu-rei-za-sebe-da-verujem-ja-znam-imao-sam-to-iskustvo-da-budem-obuzet-neim-to-mnogo-jae-od-mene-neim-to-ljudi-nazivaju-bogom
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori