Kada se plašiš i kolebaš, kada te život lomi, tek tada ćeš otkriti svoju pravu snagu.


kada-se-plai-i-koleba-kada-te-ivot-lomi-tek-tada-e-otkriti-svoju-pravu-snagu
silvester stalonekadaseplaikolebakadateživotlomitektadaćeotkritisvojupravusnagukada sese plašišplašiš ii kolebaškada tete životživot lomitek tadatada ćešćeš otkritiotkriti svojusvoju pravupravu snagukada se plašišse plašiš iplašiš i kolebaškada te životte život lomitek tada ćeštada ćeš otkritićeš otkriti svojuotkriti svoju pravusvoju pravu snagukada se plašiš ise plašiš i kolebaškada te život lomitek tada ćeš otkrititada ćeš otkriti svojućeš otkriti svoju pravuotkriti svoju pravu snagukada se plašiš i kolebaštek tada ćeš otkriti svojutada ćeš otkriti svoju pravućeš otkriti svoju pravu snagu

Snaga ne proizilazi iz pobede. Mučenje razvija snagu. Kada prevaziđete nedaće i odlučite da se ne predate, tada pronalazite snagu. -Arnold Švarceneger
snaga-ne-proizilazi-iz-pobede-muenje-razvija-snagu-kada-prevaziete-nedae-i-odluite-da-se-ne-predate-tada-pronalazite-snagu
Kada nemaš sa kim da popiješ čaj, kada te niko ne treba, tada mislim da je život gotov. -Odri Hepbern
kada-nema-kim-da-popije-aj-kada-te-niko-ne-treba-tada-mislim-da-ivot-gotov
Život uvek čeka kritične trenutke da bi tek tada pokazao svoju blistavu stranu. -Paulo Koeljo
ivot-uvek-eka-kritine-trenutke-da-bi-tek-tada-pokazao-svoju-blistavu-stranu
Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...
dala-bih-ti-snagu-svoju-svoju-moc-svoju-dusu-samo-da-mozes-da-osetis-zasto-ja-tvoju-dusu-trazim-zasto-sam-snagu-dobila-i-zasto-moc-posedujem-nikada
Sve sto ima da se kaze stalo je u manje od pet minuta..tek kada prozivis pesmu,shvatis njenu pravu vrednost i genijalnost..zivot je bas bezveze..i vreme..i ljudi.. -Đorđe Balašević
sve-sto-ima-da-se-kaze-stalo-u-manje-od-pet-minutatek-kada-prozivis-pesmushvatis-njenu-pravu-vrednost-i-genijalnostzivot-bas-bezvezei-vremei-ljudi