Kada se plašiš i kolebaš, kada te život lomi, tek tada ćeš otkriti svoju pravu snagu.


kada-se-plai-i-koleba-kada-te-ivot-lomi-tek-tada-e-otkriti-svoju-pravu-snagu
silvester stalonekadaseplaikolebakadateživotlomitektadaćeotkritisvojupravusnagukada sese plašišplašiš ii kolebaškada tete životživot lomitek tadatada ćešćeš otkritiotkriti svojusvoju pravupravu snagukada se plašišse plašiš iplašiš i kolebaškada te životte život lomitek tada ćeštada ćeš otkritićeš otkriti svojuotkriti svoju pravusvoju pravu snagukada se plašiš ise plašiš i kolebaškada te život lomitek tada ćeš otkrititada ćeš otkriti svojućeš otkriti svoju pravuotkriti svoju pravu snagukada se plašiš i kolebaštek tada ćeš otkriti svojutada ćeš otkriti svoju pravućeš otkriti svoju pravu snagu

Snaga ne proizilazi iz pobede. Mučenje razvija snagu. Kada prevaziđete nedaće i odlučite da se ne predate, tada pronalazite snagu.Kada nemaš sa kim da popiješ čaj, kada te niko ne treba, tada mislim da je život gotov.Život uvek čeka kritične trenutke da bi tek tada pokazao svoju blistavu stranu.Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...Ako se plašiš neuspeha, najverovatnije ćeš ga i doživeti.Sve sto ima da se kaze stalo je u manje od pet minuta..tek kada prozivis pesmu,shvatis njenu pravu vrednost i genijalnost..zivot je bas bezveze..i vreme..i ljudi..