Kada ste ljuti brojte do deset pre nego što progovorite. Ako ste jako ljuti, brojte do sto.


kada-ste-ljuti-brojte-do-deset-pre-nego-to-progovorite-ako-ste-jako-ljuti-brojte-do-sto
tomas džefersonkadasteljutibrojtedodesetprenegotoprogovoriteakojakoljutistokada steste ljutiljuti brojtebrojte dodo desetdeset prepre negonego štošto progovoriteako steste jakojako ljutibrojte dodo stokada ste ljutiste ljuti brojteljuti brojte dobrojte do desetdo deset predeset pre negopre nego štonego što progovoriteako ste jakoste jako ljutibrojte do stokada ste ljuti brojteste ljuti brojte doljuti brojte do desetbrojte do deset predo deset pre negodeset pre nego štopre nego što progovoriteako ste jako ljutikada ste ljuti brojte doste ljuti brojte do desetljuti brojte do deset prebrojte do deset pre negodo deset pre nego štodeset pre nego što progovorite

Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Kada te nešto iznad svake mere ljuti, seti se koliko je prolazan ljudski život.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.To sto sazrevate puno pre,ne znaci da ste vremenom pametnijeNeprijateljima treba neprekidno opraštati, jer je to upravo ono što ih najviše ljuti.Kada se zaljubimo sami sebi smo jako različiti nego što smo to bili pre ljubavi.