Kada ste samopouzdani, može biti veoma zabavno. A dok se zabavljate, možete da učinite neverovatne stvari.


kada-ste-samopouzdani-moe-biti-veoma-zabavno-a-dok-se-zabavljate-moete-da-uinite-neverovatne-stvari
džo namatkadastesamopouzdanimožebitiveomazabavnodoksezabavljatemožetedaučiniteneverovatnestvarikada steste samopouzdanimože bitibiti veomaveoma zabavnodok sese zabavljatemožete dada učiniteučinite neverovatneneverovatne stvarikada ste samopouzdanimože biti veomabiti veoma zabavnoa dok sedok se zabavljatemožete da učiniteda učinite neverovatneučinite neverovatne stvarimože biti veoma zabavnoa dok se zabavljatemožete da učinite neverovatneda učinite neverovatne stvarimožete da učinite neverovatne stvari

Starenje može biti zabavno ukoliko se zavališ i uživaš u njemu. -Klint Istvud
starenje-moe-biti-zabavno-ukoliko-se-zavali-i-uiva-u-njemu
Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste! -Henri Ford
mislite-li-da-moete-ili-mislite-da-ne-moete-u-pravu-ste
Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite. -Arnold Švarceneger
um-granica-dokle-god-uspomo-uma-moete-sebe-da-vidite-kako-ste-uspeli-to-znai-da-to-moete-i-da-ostvarite