Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je da nikome ne verujete.


kada-su-u-pitanju-velike-sume-novca-preporuljivo-da-nikome-ne-verujete
agata kristikadasupitanjuvelikesumenovcapreporučljivodanikomeneverujetekada susu uu pitanjupitanju velikevelike sumesume novcapreporučljivo jeje dada nikomenikome nene verujetekada su usu u pitanjuu pitanju velikepitanju velike sumevelike sume novcapreporučljivo je daje da nikomeda nikome nenikome ne verujetekada su u pitanjusu u pitanju velikeu pitanju velike sumepitanju velike sume novcapreporučljivo je da nikomeje da nikome neda nikome ne verujetekada su u pitanju velikesu u pitanju velike sumeu pitanju velike sume novcapreporučljivo je da nikome neje da nikome ne verujete

Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je neverovati nikome. -Agata Kristi
kada-su-u-pitanju-velike-sume-novca-preporuljivo-neverovati-nikome
Škrtice nisu samo tvrde u pitanju novca, nego i u pitanju prvenstva i slobode. -Jovan Dučić
krtice-nisu-samo-tvrde-u-pitanju-novca-nego-i-u-pitanju-prvenstva-i-slobode
Kada ljudi strahuju od vlasti, u pitanju je diktatura. Kada vlast strahuje od naroda, radi se o slobodi. -Tomas Džeferson
kada-ljudi-strahuju-od-vlasti-u-pitanju-diktatura-kada-vlast-strahuje-od-naroda-radi-se-o-slobodi
Ako previše verujete, možete biti prevareni, ali ćete živeti u agoniji ako ne verujete dovoljno. – Frank Crane
ako-previe-verujete-moete-biti-prevareni-ali-ete-iveti-u-agoniji-ako-ne-verujete-dovoljno-frank-crane
Postoji gigantska razlika između zarađivanja velike količine novca i toga da budeš bogat. -Marlen Ditrih
postoji-gigantska-razlika-izmeu-zaraivanja-velike-koliine-novca-i-toga-da-bude-bogat