Kada te nema jer tako hoću, zaledim osmeh, u sebi kažem ime, udahnem duboko i pomislim: tako mi nedostaješ.


kada-te-nema-jer-tako-hou-zaledim-osmeh-u-sebi-kaem-ime-udahnem-duboko-i-pomislim-tako-mi-nedostaje
miroslav mika antićkadatenemajertakohoćuzaledimosmehsebikažemimeudahnemdubokopomislimminedostajekada tete nemanema jerjer takotako hoćuzaledim osmehu sebisebi kažemkažem imeudahnem dubokoduboko ii pomislimtako mimi nedostaješkada te nemate nema jernema jer takojer tako hoćuu sebi kažemsebi kažem imeudahnem duboko iduboko i pomislimtako mi nedostaješkada te nema jerte nema jer takonema jer tako hoćuu sebi kažem imeudahnem duboko i pomislimkada te nema jer takote nema jer tako hoću

Mogu ja imati kojeg hoću, al neću, hoću tebe i ima da me ženiš… i nema rasprave.
mogu-ja-imati-kojeg-hou-al-neu-hou-tebe-i-ima-da-me-eni-i-nema-rasprave
Mudar čovek gleda na prostranstvo i ne smatra malo tako malim ni veliko tako velikim, jer on zna da dimenzije nemaju granica. -Lao Ce
mudar-ovek-gleda-na-prostranstvo-i-ne-smatra-malo-tako-malim-veliko-tako-velikim-jer-on-zna-da-dimenzije-nemaju-granica
Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...
kako-lepo-znati-da-te-ljudi-tako-vole-da-te-cene-da-im-nedostaje-evo-danas-gde-god-krenem-svi-mi-od-reda-kau-jo-nam-samo-ti-falila
Kada ti se javim, znači nedostaješ mi. Kada ti se ne javim, znaci da čekam da ja počnem tebi nedostajati!
kada-ti-se-javim-znai-nedostaje-mi-kada-ti-se-ne-javim-znaci-da-ekam-da-ja-ponem-tebi-nedostajati