Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!


kada-uspe-tvoji-prijatelji-znati-ko-ti-ali-kada-padne-tada-znati-ko-su-ti-prijatelji
kadauspetvojiprijateljiznatikotialikadapadnetadacesutiprijateljikada uspeštvoji prijateljiprijatelji cece znatiznati koko sisi tiali kadakada padnešpadneš –– tadatada cešceš znatiznati koko susu titi prijateljitvoji prijatelji ceprijatelji ce znatice znati koznati ko siko si tiali kada padneškada padneš –padneš – tada– tada ceštada ceš znaticeš znati koznati ko suko su tisu ti prijateljitvoji prijatelji ce znatiprijatelji ce znati koce znati ko siznati ko si tiali kada padneš –kada padneš – tadapadneš – tada ceš– tada ceš znatitada ceš znati koceš znati ko suznati ko su tiko su ti prijateljitvoji prijatelji ce znati koprijatelji ce znati ko sice znati ko si tiali kada padneš – tadakada padneš – tada cešpadneš – tada ceš znati– tada ceš znati kotada ceš znati ko suceš znati ko su tiznati ko su ti prijatelji

Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima. -Duško Radović
nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima
Važnije je znati kakva vrsta čoveka ima oboljenje, nego znati od kakve vrste bolesti čovek boluje. -Hipokrat
vanije-znati-kakva-vrsta-oveka-ima-oboljenje-nego-znati-od-kakve-vrste-bolesti-ovek-boluje
Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji. -Sokrat
knjige-su-hladni-ali-pouzdani-prijatelji
Da bi postojalo prijateljstvo, prijatelji treba da veruju jedan drugom, a da bi verovali jedan drugom treba da su prijatelji.
da-bi-postojalo-prijateljstvo-prijatelji-treba-da-veruju-jedan-drugom-a-da-bi-verovali-jedan-drugom-treba-da-su-prijatelji
Pravi prijatelji su oni koji su na našoj strani kada nam se događaju lepe stvari. -Paulo Koeljo
pravi-prijatelji-su-oni-koji-su-na-naoj-strani-kada-nam-se-dogaaju-lepe-stvari