Kada vam sudbina donese limun, pretvorite ga u limunadu.


kada-vam-sudbina-donese-limun-pretvorite-ga-u-limunadu
dejl karnegikadavamsudbinadoneselimunpretvoritegalimunadukada vamvam sudbinasudbina donesedonese limunpretvorite gaga uu limunadukada vam sudbinavam sudbina donesesudbina donese limunpretvorite ga uga u limunadukada vam sudbina donesevam sudbina donese limunpretvorite ga u limunadukada vam sudbina donese limun

Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D
nesporazum-kada-u-gostima-trai-au-vode-a-budala-ti-stvarno-donese-vodu-d
Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...
kada-ljudi-odu-od-tebe-pusti-ih-neka-idu-tvoja-sudbina-nikada-nije-vezana-za-nekoga-ko-te-napusti-i-to-ne-znai-da-osoba-loa-nego-da-njena-uloga
limun je kiseo zute je boje volim te voliim majke mii mojee!!
limun-kiseo-zute-boje-volim-te-voliim-majke-mii-mojee
U svakoj nevolji koji donese sudbima, najteži je oblik nesreće okolnost da je (čovjek nekada) bio sretan. -Latinske poslovice
u-svakoj-nevolji-koji-donese-sudbima-najtei-oblik-nesree-okolnost-da-ovjek-nekada-bio-sretan