Kaži devojci hiljadu puta da je lepa, ona će to jedva čuti. Kaži joj da je debela, ona nikad neće zaboraviti. JER SLON NIKAD NE ZABORAVLJA!


kai-devojci-hiljadu-puta-da-lepa-ona-e-to-jedva-uti-kai-joj-da-debela-ona-nikad-nee-zaboraviti-jer-slon-nikad-ne-zaboravlja
kažidevojcihiljaduputadalepaonaćetojedvačutijojdebelanikadnećezaboravitijerslonnikadnezaboravljakaži devojcidevojci hiljaduhiljadu putaputa dada jeje lepaona ćejedva čutikaži jojjoj dada jeje debelaona nikadnikad nećeneće zaboravitijer slonslon nikadnikad nene zaboravljakaži devojci hiljadudevojci hiljadu putahiljadu puta daputa da jeda je lepaće to jedvakaži joj dajoj da jeda je debelaona nikad nećenikad neće zaboravitijer slon nikadslon nikad nenikad ne zaboravljakaži devojci hiljadu putadevojci hiljadu puta dahiljadu puta da jeputa da je lepaona će to jedvaće to jedva čutikaži joj da jejoj da je debelaona nikad neće zaboravitijer slon nikad neslon nikad ne zaboravljakaži devojci hiljadu puta dadevojci hiljadu puta da jehiljadu puta da je lepaona će to jedva čutikaži joj da je debelajer slon nikad ne zaboravlja

Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Gledaj vola jel debela vrata,a devojci kakva joj je majka.Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje.Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.Ljubav je kada decko dopusti devojci da mu sedi u krilu iako je debela.Pa ona mi nikad nije bila bliža nego tad. I nikad dalja.