Kakav god da je, covek uvek oseti potrebu da bude voljen.


kakav-god-da-covek-uvek-oseti-potrebu-da-bude-voljen
kakavgoddacovekuvekosetipotrebubudevoljenkakav godgod dada jecovek uvekuvek osetioseti potrebupotrebu dada budebude voljenkakav god dagod da jecovek uvek osetiuvek oseti potrebuoseti potrebu dapotrebu da budeda bude voljenkakav god da jecovek uvek oseti potrebuuvek oseti potrebu daoseti potrebu da budepotrebu da bude voljencovek uvek oseti potrebu dauvek oseti potrebu da budeoseti potrebu da bude voljen

Čim jedna vlada oseti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga. -Ivo Andrić
im-jedna-vlada-oseti-potrebu-da-svojim-graanima-obeava-putem-plakata-mir-i-blagostanje-treba-biti-na-oprezu-i-oekivati-obrnuto-od-toga
Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem& ...
ponekad-nakon-razgovora-nekim-ljudima-ovek-oseti-potrebu-da-prijateljski-pomiluje-kamen-osmehne-se-drvetu-i-puno-potovanja-skine-kapu-pred-magarcem
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Kako se uvek oseti posledica posle svega sto uradis
kako-se-uvek-oseti-posledica-posle-svega-sto-uradis
Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen! -Ruske poslovice
kad-voli-ovek-nije-ljubomoran-ve-kad-eli-da-bude-voljen