Kakav sam baksuz , kad bih se sad kladio da će sutra biti utorak , bio bi četvrtak :) !


kakav-sam-baksuz-kad-bih-se-sad-kladio-da-e-sutra-biti-utorak-bio-bi-etvrtak
kakavsambaksuzkadbihsesadkladiodaćesutrabitiutorakbiobičetvrtakkakav samsam baksuzbaksuzkadkad bihbih sese sadsad kladiokladio dada ćeće sutrasutra bitibiti utorakutorakbiobio bibi četvrtakkakav sam baksuzsam baksuzkad bihkad bih sebih se sadse sad kladiosad kladio dakladio da ćeda će sutraće sutra bitisutra biti utorakbiti utorakbio bibio bi četvrtakkakav sam baksuzkad bih sekad bih se sadbih se sad kladiose sad kladio dasad kladio da ćekladio da će sutrada će sutra bitiće sutra biti utoraksutra biti utorakbio bi četvrtakkad bih se sadkad bih se sad kladiobih se sad kladio dase sad kladio da ćesad kladio da će sutrakladio da će sutra bitida će sutra biti utorakće sutra biti utorak

I kad bih imao sto godina, najlepši dan bi mi uvek bio: sutra. -Žan Pol Sartr
i-kad-bih-imao-sto-godina-najlepi-dan-bi-mi-uvek-bio-sutra
Nisam htio ni jesti, ni piti, odbio sam kad me nudila, htio sam biti drugačiji od ostalih, zato sam bio isti. -Meša Selimović
nisam-htio-jesti-piti-odbio-sam-kad-me-nudila-htio-sam-biti-drugaiji-od-ostalih-zato-sam-bio-isti
Kao što ne bih bio rob, tako ne bih bio ni gospodar.To pokazuje moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
kao-to-ne-bih-bio-rob-tako-ne-bih-bio-gospodarto-pokazuje-moju-ideju-demokratije