Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija.


kako-bi-bila-nezamenljiva-ena-mora-uvek-biti-malo-drugaija
koko Šanelkakobibilanezamenljivaženamorauvekbitimalodrugačijakako bibi bilabila nezamenljivažena moramora uvekuvek bitibiti malomalo drugačijakako bi bilabi bila nezamenljivažena mora uvekmora uvek bitiuvek biti malobiti malo drugačijakako bi bila nezamenljivažena mora uvek bitimora uvek biti malouvek biti malo drugačijažena mora uvek biti malomora uvek biti malo drugačija

Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Vasiona je uvek bila takva kakva jeste i uvek će takva biti. -Epikur
vasiona-uvek-bila-takva-kakva-jeste-i-uvek-e-takva-biti
Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.
tek-sad-shvatam-koliko-ovek-mora-biti-jak-da-okrene-glavu-od-osobe-koja-mu-nekad-bila-sve