Kako bi pokazao da je hipoteza očigledna, nije dovoljno da svi fenomeni slede iz toga, već, ako to vodi nečemu suprotnom jednom od pojedinačnih fenomena, to je dovoljno da se dokaže njegova netačnost.


kako-bi-pokazao-da-hipoteza-oigledna-nije-dovoljno-da-svi-fenomeni-slede-iz-toga-ve-ako-to-vodi-neemu-suprotnom-jednom-od-pojedinanih-fenomena-to
blez paskalkakobipokazaodahipotezaočiglednanijedovoljnosvifenomenisledeiztogavećakotovodinečemusuprotnomjednomodpojedinačnihfenomenasedokaženjegovanetačnostkako bibi pokazaopokazao dada jeje hipotezahipoteza očiglednanije dovoljnodovoljno dada svisvi fenomenifenomeni sledeslede iziz togavodi nečemunečemu suprotnomsuprotnom jednomjednom odod pojedinačnihpojedinačnih fenomenaje dovoljnodovoljno dada sese dokažedokaže njegovanjegova netačnostkako bi pokazaobi pokazao dapokazao da jeda je hipotezaje hipoteza očiglednanije dovoljno dadovoljno da svida svi fenomenisvi fenomeni sledefenomeni slede izslede iz togaako to vodivodi nečemu suprotnomnečemu suprotnom jednomsuprotnom jednom odjednom od pojedinačnihod pojedinačnih fenomenaje dovoljno dadovoljno da seda se dokažese dokaže njegovadokaže njegova netačnost

Vrhunska kvaliteta, razumna cijena i dobra usluga samo predstavljaju ulaznicu na tržište. No, to vam nije dovoljno za pobjedu. Morate nešto izmisliti, jer ćete u suprotnom umrijeti. -Tom Piters
vrhunska-kvaliteta-razumna-cijena-i-dobra-usluga-samo-predstavljaju-ulaznicu-na-trite-no-to-vam-nije-dovoljno-za-pobjedu-morate-neto-izmisliti-jer-ete
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
Gdje je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovome svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gdje-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovome-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gde-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovom-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: Moj Bože ja te volim. Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gde-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovom-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo