Kako da čuvaš tuđu tajnu, ako ne možeš ni svoju.


kako-da-uva-u-tajnu-ako-ne-moe-svoju
poslovice korisnikakakodačuvatuđutajnuakonemožesvojukako dada čuvaščuvaš tuđutuđu tajnuako nene možešmožeš nini svojukako da čuvašda čuvaš tuđučuvaš tuđu tajnuako ne možešne možeš nimožeš ni svojukako da čuvaš tuđuda čuvaš tuđu tajnuako ne možeš nine možeš ni svojukako da čuvaš tuđu tajnuako ne možeš ni svoju

Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju