Kako da verujemo čoveku kad pretke drži u kavezu, a potomke u neizvesnosti.


kako-da-verujemo-oveku-kad-pretke-dri-u-kavezu-a-potomke-u-neizvesnosti
branislav crnčevićkakodaverujemočovekukadpretkedržikavezupotomkeneizvesnostikako dada verujemoverujemo čovekučoveku kadkad pretkepretke držidrži uu kavezupotomke uu neizvesnostikako da verujemoda verujemo čovekuverujemo čoveku kadčoveku kad pretkekad pretke držipretke drži udrži u kavezua potomke upotomke u neizvesnostikako da verujemo čovekuda verujemo čoveku kadverujemo čoveku kad pretkečoveku kad pretke držikad pretke drži upretke drži u kavezua potomke u neizvesnostikako da verujemo čoveku kadda verujemo čoveku kad pretkeverujemo čoveku kad pretke držičoveku kad pretke drži ukad pretke drži u kavezu

Ako ne verujemo u slobodu izražavanje ljudi koje preziremo, onda uopšte ne verujemo u nju. -Noam Čomski
ako-ne-verujemo-u-slobodu-izraavanje-ljudi-koje-preziremo-onda-uopte-ne-verujemo-u-nju
Kako volim kad onako pocnemo da se gubimo na sred ulice, kad svi bulje u nas, a mi se jos uvek valjamo od smeha :D ♥
kako-volim-kad-onako-pocnemo-da-se-gubimo-na-sred-ulice-kad-svi-bulje-u-nas-a-mi-se-jos-uvek-valjamo-od-smeha-d
Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu. -Nikolaj Velimirović
bogatstvo-dobro-kad-se-moe-u-dobro-delo-obratiti-bogatstvo-zlo-kad-mesto-da-da-slobodu-oveku-stavi-svoga-sopstvenika-u-slubu