Kako da zivim bez nje,zivote nauci me? !!


kako-da-zivim-bez-njezivote-nauci-me
kakodazivimbeznjezivotenaucimekako dada zivimzivim beznauci mekako da zivimda zivim bezkako da zivim bez

Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Ono što moramo uraditi je da sačuvamo nadu u životu. Jer bez nje ćemo potonuti. -Džon Lenon
ono-to-moramo-uraditi-da-uvamo-nadu-u-ivotu-jer-bez-nje-emo-potonuti