Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja.


kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja
mihajlo pupinkakodivnasnagasuzakakojasnepostajunaevizijekadapotokrazbistrinaaosećanjakako jeje divnadivna snagasnaga suzasuza ii kakokako jasnejasne postajupostaju našenaše vizijevizije kadakada potokpotok suzasuza razbistrirazbistri našanaša osećanjakako je divnaje divna snagadivna snaga suzasnaga suza isuza i kakoi kako jasnekako jasne postajujasne postaju našepostaju naše vizijenaše vizije kadavizije kada potokkada potok suzapotok suza razbistrisuza razbistri našarazbistri naša osećanjakako je divna snagaje divna snaga suzadivna snaga suza isnaga suza i kakosuza i kako jasnei kako jasne postajukako jasne postaju našejasne postaju naše vizijepostaju naše vizije kadanaše vizije kada potokvizije kada potok suzakada potok suza razbistripotok suza razbistri našasuza razbistri naša osećanjakako je divna snaga suzaje divna snaga suza idivna snaga suza i kakosnaga suza i kako jasnesuza i kako jasne postajui kako jasne postaju našekako jasne postaju naše vizijejasne postaju naše vizije kadapostaju naše vizije kada potoknaše vizije kada potok suzavizije kada potok suza razbistrikada potok suza razbistri našapotok suza razbistri naša osećanja

Onaj osecaj kada su ti oci pune suza,a ti se nasmejes i kazes:Ma nije mi nista…
onaj-osecaj-kada-su-ti-oci-pune-suzaa-ti-se-nasmejes-i-kazesma-nije-mi-nista
Govori tiho. Ptice noćas blizu nas pevaju i meni je žao da čuju kako u glasu nečijem ima suza. -Desanka Maksimović
govori-tiho-ptice-noas-blizu-nas-pevaju-i-meni-ao-da-uju-kako-u-glasu-neijem-ima-suza
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
… I prodje, ostade u zaboravu 365 dana, 365 suza koje su natapale jastuk citave godine, 365 laznih osmeha koje sam poklanjala drugima, kako im ne ...
i-prodje-ostade-u-zaboravu-365-dana-365-suza-koje-su-natapale-jastuk-citave-godine-365-laznih-osmeha-koje-sam-poklanjala-drugima-kako-im-ne