Kako iskrenost može biti uslov za prijateljstvo. Ukus istine po svaku cijenu je strast koja ništa ne štedi.


kako-iskrenost-moe-biti-uslov-za-prijateljstvo-ukus-istine-po-svaku-cijenu-strast-koja-ne-tedi
albert kamikakoiskrenostmožebitiuslovzaprijateljstvoukusistineposvakucijenustrastkojanitanetedikako iskrenostiskrenost možemože bitibiti uslovuslov zaza prijateljstvoukus istineistine popo svakusvaku cijenucijenu jeje straststrast kojakoja ništaništa nene štedikako iskrenost možeiskrenost može bitimože biti uslovbiti uslov zauslov za prijateljstvoukus istine poistine po svakupo svaku cijenusvaku cijenu jecijenu je strastje strast kojastrast koja ništakoja ništa neništa ne štedikako iskrenost može bitiiskrenost može biti uslovmože biti uslov zabiti uslov za prijateljstvoukus istine po svakuistine po svaku cijenupo svaku cijenu jesvaku cijenu je strastcijenu je strast kojaje strast koja ništastrast koja ništa nekoja ništa ne štedikako iskrenost može biti usloviskrenost može biti uslov zamože biti uslov za prijateljstvoukus istine po svaku cijenuistine po svaku cijenu jepo svaku cijenu je strastsvaku cijenu je strast kojacijenu je strast koja ništaje strast koja ništa nestrast koja ništa ne štedi

Razmena mišljenja je neophodan uslov za svaku ljubav, svako prijateljstvo i svaki pravi dijalog. -Horhe Luis Borhes
razmena-miljenja-neophodan-uslov-za-svaku-ljubav-svako-prijateljstvo-i-svaki-pravi-dijalog
Razmjena mišljenja je neophodan uslov za svaku ljubav, svako prijateljstvo i svaki pravi dijalog. -Jorge Luis Borges
razmjena-miljenja-neophodan-uslov-za-svaku-ljubav-svako-prijateljstvo-i-svaki-pravi-dijalog
Skromnost pristaje veličinama. Kako je teško biti skroman ako nisi ništa. -Jules Renard
skromnost-pristaje-veliinama-kako-teko-biti-skroman-ako-nisi
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe