Kako malo mašte imamo za bol koji nanosimo drugima.


kako-malo-te-imamo-za-bol-koji-nanosimo-drugima
fridrih ničekakomalomateimamozabolkojinanosimodrugimakako malomalo maštemašte imamoimamo zaza bolbol kojikoji nanosimonanosimo drugimakako malo maštemalo mašte imamomašte imamo zaimamo za bolza bol kojibol koji nanosimokoji nanosimo drugimakako malo mašte imamomalo mašte imamo zamašte imamo za bolimamo za bol kojiza bol koji nanosimobol koji nanosimo drugimakako malo mašte imamo zamalo mašte imamo za bolmašte imamo za bol kojiimamo za bol koji nanosimoza bol koji nanosimo drugima

Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom. -Konfučije
kako-e-drugima-upravljati-onaj-koji-ne-zna-upravljati-sam-sobom
Znas dobro da me malo ljubavi nece zadovoljiti. Isto kao sto ja znam da malo ljubavi neće zadovoljiti tebe. Ti i ja imamo jedan problem. Mi se ne zadovoljavamo, ...
znas-dobro-da-me-malo-ljubavi-nece-zadovoljiti-isto-kao-sto-ja-znam-da-malo-ljubavi-nee-zadovoljiti-tebe-ti-i-ja-imamo-jedan-problem-mi-se-ne
Kako to da imamo toliko inteligentne djece, a toliko glupih ljudi?! -Francuske poslovice
kako-to-da-imamo-toliko-inteligentne-djece-a-toliko-glupih-ljudi
Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se