Kako možemo tražiti da neko drugi čuva našu tajnu, kad je ni mi sami nismo mogli sačuvati.


kako-moemo-traiti-da-neko-drugi-uva-nau-tajnu-kad-mi-sami-nismo-mogli-uvati
francois de la rochefoucauldkakomožemotražitidanekodrugičuvanautajnukadmisaminismomoglisačuvatikako možemomožemo tražititražiti dada nekoneko drugidrugi čuvačuva našunašu tajnukad jeni mimi samisami nismonismo moglimogli sačuvatikako možemo tražitimožemo tražiti datražiti da nekoda neko drugineko drugi čuvadrugi čuva našučuva našu tajnukad je nije ni mini mi samimi sami nismosami nismo moglinismo mogli sačuvatikako možemo tražiti damožemo tražiti da nekotražiti da neko drugida neko drugi čuvaneko drugi čuva našudrugi čuva našu tajnukad je ni mije ni mi samini mi sami nismomi sami nismo moglisami nismo mogli sačuvatikako možemo tražiti da nekomožemo tražiti da neko drugitražiti da neko drugi čuvada neko drugi čuva našuneko drugi čuva našu tajnukad je ni mi samije ni mi sami nismoni mi sami nismo moglimi sami nismo mogli sačuvati

Mi se rađamo sami i umiremo sami. Jedino kroz našu ljubav i prijateljstvo možemo na trenutak stvoriti iluziju da nismo sami. -Orson Vels
mi-se-raamo-sami-i-umiremo-sami-jedino-kroz-nau-ljubav-i-prijateljstvo-moemo-na-trenutak-stvoriti-iluziju-da-nismo-sami
Onaj osecaj kad sami sebe mucite sa bezbroj pitanja i podpitanja a samo neko drugi ko vas ignorise vam moze dati odgovore.
onaj-osecaj-kad-sami-sebe-mucite-bezbroj-pitanja-i-podpitanja-a-samo-neko-drugi-ko-vas-ignorise-vam-moze-dati-odgovore