Kako mogu da mrzim nekoga ko mi je pružio samo ljubav?


kako-mogu-da-mrzim-nekoga-ko-mi-pruio-samo-ljubav
paulo koeljokakomogudamrzimnekogakomipružiosamoljubavkako mogumogu dada mrzimmrzim nekoganekoga koko mimi jeje pružiopružio samosamo ljubavkako mogu damogu da mrzimda mrzim nekogamrzim nekoga konekoga ko miko mi jemi je pružioje pružio samopružio samo ljubavkako mogu da mrzimmogu da mrzim nekogada mrzim nekoga komrzim nekoga ko minekoga ko mi jeko mi je pružiomi je pružio samoje pružio samo ljubavkako mogu da mrzim nekogamogu da mrzim nekoga koda mrzim nekoga ko mimrzim nekoga ko mi jenekoga ko mi je pružioko mi je pružio samomi je pružio samo ljubav

Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući? -Čuang Ce
kako-mogu-znati-da-ljubav-prema-ivotu-nije-obmana-kako-mogu-znati-da-onaj-ko-se-boji-smrti-nije-nalik-detetu-koje-se-izgubilo-i-ne-zna-da-na-putu-kui
Kako mrzim kad’ otvorim KIKIRIKI, a unutraneznam koji je KIKI, a koji RIKI. xD
kako-mrzim-kad-otvorim-kikiriki-a-unutraneznam-koji-kiki-a-koji-riki-xd
Ne, nisam iznenađen, samo sam razočaran. Ne mrzim te, samo sam izgubio razlog da te volim . -Đorđe Balašević
ne-nisam-iznena-samo-sam-razoaran-ne-mrzim-te-samo-sam-izgubio-razlog-da-te-volim
Ne, ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Ali, mogu reći da je to bila ljubav na taj pogled, pa koji je da je. -Đorđe Balašević
ne-ne-mogu-rei-da-to-bila-ljubav-na-prvi-pogled-ali-mogu-rei-da-to-bila-ljubav-na-taj-pogled-pa-koji-da
Mrzim televiziju. Mrzim je isto koliko mrzim i kikiriki – međutim, nikako ne mogu da prestanem da jedem kikiriki. -Orson Vels
mrzim-televiziju-mrzim-isto-koliko-mrzim-i-kikiriki-meutim-nikako-ne-mogu-da-prestanem-da-jedem-kikiriki