Kako mrzim kad’ otvorim KIKIRIKI, a unutraneznam koji je KIKI, a koji RIKI. xD


kako-mrzim-kad-otvorim-kikiriki-a-unutraneznam-koji-kiki-a-koji-riki-xd
kakomrzimkad’otvorimkikirikiunutraneznamkojikikirikixdkako mrzimmrzim kad’kad’ otvorimotvorim kikirikiunutraneznam kojikoji jeje kikikoji rikikako mrzim kad’mrzim kad’ otvorimkad’ otvorim kikirikia unutraneznam kojiunutraneznam koji jekoji je kikia koji rikikako mrzim kad’ otvorimmrzim kad’ otvorim kikirikia unutraneznam koji jeunutraneznam koji je kikikako mrzim kad’ otvorim kikirikia unutraneznam koji je kiki

Kako mogu da mrzim nekoga ko mi je pružio samo ljubav? -Paulo Koeljo
kako-mogu-da-mrzim-nekoga-ko-mi-pruio-samo-ljubav
Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli. -Stevan Sremac
ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli
Kako samo sudbina baci na zemlju one koji su preterano samouvereni! -Frančesko Petrarka
kako-samo-sudbina-baci-na-zemlju-one-koji-su-preterano-samouvereni
Kako se zove cika koji radi na benzinskoj pumpi? Benzioner xD
kako-se-zove-cika-koji-radi-na-benzinskoj-pumpi-benzioner-xd
Kako malo mašte imamo za bol koji nanosimo drugima. -Fridrih Niče
kako-malo-te-imamo-za-bol-koji-nanosimo-drugima