Kako najlakse stici do Centralnog Zatvora? – Pa prekog Gospodara Vucica :-)


kako-najlakse-stici-do-centralnog-zatvora-pa-prekog-gospodara-vucica
kakonajlaksesticidocentralnogzatvorapaprekoggospodaravucicakako najlaksenajlakse sticistici dodo centralnogcentralnog zatvora– papa prekogprekog gospodaragospodara vucicakako najlakse sticinajlakse stici dostici do centralnogdo centralnog zatvora– pa prekogpa prekog gospodaraprekog gospodara vucicakako najlakse stici donajlakse stici do centralnogstici do centralnog zatvora– pa prekog gospodarapa prekog gospodara vucicakako najlakse stici do centralnognajlakse stici do centralnog zatvora– pa prekog gospodara vucica

– Kako najlakse da te zamrze tvoji fb drugari? :) – Postani promoter. :DUkoliko smo zadovoljni životom ne bismo smeli biti nezadovoljni smrću – jer oboje dolaze iz ruke jednog Gospodara.Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući?Kako došlo, tako prošloKako došlo, tako o’šlo.Kako je dobro videti te opet… :)