Kako radiš tako deš i završit


kako-radi-tako-de-i-zavrit
hrvatske poslovicekakoraditakodezavritkako radišradiš takotako dešdeš ii završitkako radiš takoradiš tako deštako deš ideš i završitkako radiš tako dešradiš tako deš itako deš i završitkako radiš tako deš iradiš tako deš i završit

Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe. -Konfučije
kada-radi-za-druge-radi-tako-posveeno-kao-da-radi-za-sebe
Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju. -Aleksandar Dima
kako-to-da-su-mala-deca-tako-inteligentna-a-odrasli-ljudi-tako-glupi-mora-da-obrazovanje-u-pitanju
Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba