Kako radiš tako deš i završit


kako-radi-tako-de-i-zavrit
hrvatske poslovicekakoraditakodezavritkako radišradiš takotako dešdeš ii završitkako radiš takoradiš tako deštako deš ideš i završitkako radiš tako dešradiš tako deš itako deš i završitkako radiš tako deš iradiš tako deš i završit

Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe.Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.Ako nešto preko volje radiš, ništa nije tako lako da ne bi bilo teško.Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.Kako došlo, tako o’šlo.Kako došlo, tako prošlo