Kako samo sudbina baci na zemlju one koji su preterano samouvereni!


kako-samo-sudbina-baci-na-zemlju-one-koji-su-preterano-samouvereni
frančesko petrarkakakosamosudbinabacinazemljuonekojisupreteranosamouverenikako samosamo sudbinasudbina bacibaci nana zemljuzemlju oneone kojikoji susu preteranopreterano samouverenikako samo sudbinasamo sudbina bacisudbina baci nabaci na zemljuna zemlju onezemlju one kojione koji sukoji su preteranosu preterano samouverenikako samo sudbina bacisamo sudbina baci nasudbina baci na zemljubaci na zemlju onena zemlju one kojizemlju one koji suone koji su preteranokoji su preterano samouverenikako samo sudbina baci nasamo sudbina baci na zemljusudbina baci na zemlju onebaci na zemlju one kojina zemlju one koji suzemlju one koji su preteranoone koji su preterano samouvereni

General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal.Kako mrzim kad’ otvorim KIKIRIKI, a unutraneznam koji je KIKI, a koji RIKI. xDNe zaljubi se,baci se s’ mosta,manje boli. :\Nema pouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritosti i gluposti, no što je preterano samozadovoljstvo.Jedna budala baci kamen u bunar, tri stotine pametnih ne može ga izvaditi.