Kako štetni i po društvo i pojedinca opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka.


kako-tetni-i-po-drutvo-i-pojedinca-opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost
ivo andrickakotetnipodrutvopojedincaopasnimogubitiljudikojizbogsvojeograničenostineograničenoverujusvojupametpronicljivosttačnostsvakogsvogsudazaključkakako štetništetni ii popo društvodruštvo ii pojedincapojedinca opasniopasni mogumogu bitibiti ljudiljudi kojikoji zbogzbog svojesvoje ograničenostiograničenosti neograničenoneograničeno verujuveruju uu svojusvoju pametpamet ii pronicljivostpronicljivost iu tačnosttačnost svakogsvakog svogsvog sudasuda ii zaključkakako štetni ištetni i poi po društvopo društvo idruštvo i pojedincai pojedinca opasnipojedinca opasni moguopasni mogu bitimogu biti ljudibiti ljudi kojiljudi koji zbogkoji zbog svojezbog svoje ograničenostisvoje ograničenosti neograničenoograničenosti neograničeno verujuneograničeno veruju uveruju u svojuu svoju pametsvoju pamet ipamet i pronicljivosti pronicljivost ipronicljivost i ui u tačnostu tačnost svakogtačnost svakog svogsvakog svog sudasvog suda isuda i zaključka

Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka. -Ivo Andrić
opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost-svakog-svog-suda-i-zakljuka
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
Humoristi su ljudi koji nasmijavaju druge dok pod maskom svog smijeha često skrivaju svoje tužno lice. -Čehov
humoristi-su-ljudi-koji-nasmijavaju-druge-dok-pod-maskom-svog-smijeha-esto-skrivaju-svoje-no-lice