Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.


kako-to-da-su-mala-deca-tako-inteligentna-a-odrasli-ljudi-tako-glupi-mora-da-obrazovanje-u-pitanju
aleksandar dimakakotodasumaladecatakointeligentnaodrasliljudiglupimoraobrazovanjepitanjuda susu malamala decadeca takotako inteligentnaodrasli ljudiljudi takotako glupimora dada jeje obrazovanjeobrazovanje uu pitanjukako to dada su malasu mala decamala deca takodeca tako inteligentnainteligentna a odraslia odrasli ljudiodrasli ljudi takoljudi tako glupimora da jeda je obrazovanjeje obrazovanje uobrazovanje u pitanjukako to da suda su mala decasu mala deca takomala deca tako inteligentnatako inteligentna a odrasliinteligentna a odrasli ljudia odrasli ljudi takoodrasli ljudi tako glupimora da je obrazovanjeda je obrazovanje uje obrazovanje u pitanjukako to da su malada su mala deca takosu mala deca tako inteligentnadeca tako inteligentna a odraslitako inteligentna a odrasli ljudiinteligentna a odrasli ljudi takoa odrasli ljudi tako glupimora da je obrazovanje uda je obrazovanje u pitanju

Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. -Ivo Andric
mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju
Nikada u istoriji ljudskih sukoba nije tako mnogo ljudi dugovalo prema tako malo ljudi. -Vinston Čerčil
nikada-u-istoriji-ljudskih-sukoba-nije-tako-mnogo-ljudi-dugovalo-prema-tako-malo-ljudi
Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim. -Jovan Dučić
nije-alost-to-esto-ravi-i-glupi-ljudi-ipak-dobro-ive-alost-samo-kad-glupi-i-zli-ljudi-otmu-mesta-pametnim-i-estitim
Kako su ljudi glupi! Čine zlo, da im se zlo vrati. -Meša Selimović
kako-su-ljudi-glupi-ine-zlo-da-im-se-zlo-vrati
Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...
kako-lepo-znati-da-te-ljudi-tako-vole-da-te-cene-da-im-nedostaje-evo-danas-gde-god-krenem-svi-mi-od-reda-kau-jo-nam-samo-ti-falila
Sasvim mala ljubav nije tako loša ili sasvim mali život. -Čarls Bukovski
sasvim-mala-ljubav-nije-tako-loa-ili-sasvim-mali-ivot