Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.


kako-to-da-su-mala-deca-tako-inteligentna-a-odrasli-ljudi-tako-glupi-mora-da-obrazovanje-u-pitanju
aleksandar dimakakotodasumaladecatakointeligentnaodrasliljudiglupimoraobrazovanjepitanjuda susu malamala decadeca takotako inteligentnaodrasli ljudiljudi takotako glupimora dada jeje obrazovanjeobrazovanje uu pitanjukako to dada su malasu mala decamala deca takodeca tako inteligentnainteligentna a odraslia odrasli ljudiodrasli ljudi takoljudi tako glupimora da jeda je obrazovanjeje obrazovanje uobrazovanje u pitanjukako to da suda su mala decasu mala deca takomala deca tako inteligentnatako inteligentna a odrasliinteligentna a odrasli ljudia odrasli ljudi takoodrasli ljudi tako glupimora da je obrazovanjeda je obrazovanje uje obrazovanje u pitanjukako to da su malada su mala deca takosu mala deca tako inteligentnadeca tako inteligentna a odraslitako inteligentna a odrasli ljudiinteligentna a odrasli ljudi takoa odrasli ljudi tako glupimora da je obrazovanje uda je obrazovanje u pitanju

Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju.Nikada u istoriji ljudskih sukoba nije tako mnogo ljudi dugovalo prema tako malo ljudi.Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.Kako su ljudi glupi! Čine zlo, da im se zlo vrati.Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...Sasvim mala ljubav nije tako loša ili sasvim mali život.