Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal.


kako-veliki-ovek-ja-u-svakom-vidim-samo-oveka-koji-glumi-sopstveni-ideal
fridrih ničekakovelikičovekjasvakomvidimsamočovekakojiglumisopstveniidealveliki čovekja uu svakomsvakom vidimvidim samosamo čovekačoveka kojikoji glumiglumi sopstvenisopstveni idealja u svakomu svakom vidimsvakom vidim samovidim samo čovekasamo čoveka kojičoveka koji glumikoji glumi sopstveniglumi sopstveni idealja u svakom vidimu svakom vidim samosvakom vidim samo čovekavidim samo čoveka kojisamo čoveka koji glumičoveka koji glumi sopstvenikoji glumi sopstveni idealja u svakom vidim samou svakom vidim samo čovekasvakom vidim samo čoveka kojividim samo čoveka koji glumisamo čoveka koji glumi sopstveničoveka koji glumi sopstveni ideal

Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola. -Zoran Đinđić
moj-politiki-ideal-demokratija-potujmo-svakog-oveka-kao-bie-i-ne-pravimo-od-koga-idola
Veliki čovek postavlja stroge zahteve pred sebe-mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-pred-sebemali-ih-ovek-postavlja-drugima
Veliki čovek postavlja stroge zahteve sebi; mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-sebi-mali-ih-ovek-postavlja-drugima
Veliki čovek postavlja stroge zahteve na sebe; mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-na-sebe-mali-ih-ovek-postavlja-drugima
Rade Šerbedžija – hrvatski glumac srpskih korena koji glumi ruske mafijaše u američkim filmovima
rade-erbedija-hrvatski-glumac-srpskih-korena-koji-glumi-ruske-mafijae-u-amerikim-filmovima
Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti? -Orhan Pamuk
svaki-pametan-ovek-zna-da-ivot-lep-i-da-njegov-cilj-biti-srean-no-ipak-su-na-kraju-samo-glupi-sre-kako-to-objasniti